НОВЫЕ ИЗДАНИЯ МЕСЯЦА


АДРЕС И КОНТАКТЫ

 • Ул. Ф. Скорины, 40,
  220141, г. Минск, Беларусь
 • +375 17 369 94 02 (приемная)
  +375 17 396 83 27, 370 64 17
  (отдел реализации и маркетинга)
 • +375 17 267 03 74 (производственно- технический отдел)
 • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Ваши Материалы

На імперыялістычнай вайне (Запіскі саладата 2-й батарэі...

На імперыялістычнай вайне (Запіскі саладата 2-й батарэі N-скай артылерыйскай брыгады Лявона Задумы) Кніга «На імперыялістычнай вайне» раскрывае адну з трагічных старонак гісторыі беларускага народа. Выданне прымеркавана да 100-годдзя пачатку Першай сусветнай вайны. Адрасуецца шырокай чытацкай аўдыторыі. Гарэцкі, М. I. На імперыялістычнай вайне (З ...

На той войне незнаменитой: советско-финляндская война и...

На той войне незнаменитой: советско-финляндская война и Беларусь (1939—1940 гг.) В книге впервые в отечественной историографии рассматривается участие объединений, соединений, отдельных частей и подразделений войск Белорусского особого военного округа, белорусов и уроженцев Беларуси в советско-финляндской войне 1939—1940 гг. В работе ...

На хвалях мовы: да 90-годдзя з дня нараджэня акадэміка ...

На хвалях мовы: да 90-годдзя з дня нараджэня акадэміка М. В. Бірылы Зборнік навуковых артыкулаў прысвечаны памяці акадэміка М. В. Бірылы. У апублікаваных артыкулах асвятляюцца актуальныя праблемы функцыянавання сучаснай беларускай літаратурнай мовы, а таксама разглядаюцца пытанні беларускай анамастыкі, дыялекталогіі і лін ...

На шляху да высокага неба. Жыццёвы і творчы шлях Міколы...

Кніга прысвечана жыццёваму і творчаму шляху таленавітага беларускага тэатральнага дзеяча Мікалая Мікалаевіча Трухана – акцёра і рэжысёра, заснавальніка і мастацкага кіраўніка тэатра «Дзе-Я?» (з 2004 г. – Новы драматычны тэатр). Рэцэнзіі, тэатральныя агляд ...

На шляху станаўлення беларускай нацыі : гістарыяграфічн...

На шляху станаўлення беларускай нацыі : гістарыяграфічныя здабыткі і праблемы У кнізе аналізуюцца гістарыяграфічныя здабыткі па вывучэнні і навуковай ацэнцы падзей мінулага, якія мелі месца ў рамках нацыятворчых працэсаў на тэрыторыі Беларусі. Прадстаўлены гістарыяграфічны аналіз тычыцца як шэрагу агульных, так і прыватных пытанняў ...

Навукова-метадычныя асновы маніторынгу лугавой і лугава...

Навукова-метадычныя асновы маніторынгу лугавой і лугава-балотнай расліннасці Беларусі Выкладзены канцэпцыя, тэхналогія і методыка маніторынгу прыроднай травяністай расліннасці. Ключавым прыёмам арганізацыі і вядзення маніторынгу з’яўляецца метад эколага-фітацэнатычных профіляў, або трансектаў. Прапанаваны камплект дакументацыі па выніках м ...

Навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва Беларусі з краінамі Е...

Навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва Беларусі з краінамі ЕС і СНД (1991–2000 гг.) У манаграфіі разгледжаны працэс фарміравання нарматыўна-прававой базы і арганізацыйнай структуры навукова-тэхнічнага супрацоўніцтва Беларусі з краінамі ЕС і СНД у 1991–2000 гг., раскрыты формы навукова-тэхнічных кантактаў, адлюстраваны новыя кірункі, тэнд ...

Навучальныя ўстановы рымска-каталіцкай царквы ў Беларус...

Навучальныя ўстановы рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі (1772–1914 гг.). Зянюк, Р. У. У манаграфіі аналізуецца палітыка расійскіх уладаў адносна каталіцкіх навучальных устаноў у перыяд з 1772 да 1914 года, даследуецца дзейнасць дзвюх груп каталіцкіх адукацыйных цэнтраў: школ па падрыхтоўцы духавенства (семінарыі, манаскія студыі і духоўныя ...

Назвы адзення ў гаворках беларускай мовы

Назвы адзення ў гаворках беларускай мовы У рабоце комплексна даследавана тэматычная група назваў адзення і яго частак у сучасных гаворках беларускай мовы, грунтоўна прааналізаваны лінгвагеаграфічная дыферэнцыяцыя і паходжанне найменняў, выяўлены лінгвістычныя і экстралінгвістычныя фактары, якія ...

Наноалмазы детонационного синтеза: получение и применен...

Наноалмазы детонационного синтеза: получение и применение В книге обобщены результаты экспериментальных исследований по получению наноалмазов детонационного синтеза. Приведены данные по получению композиционных и поликристаллических материалов компактированием при высоких давлениях и температурах детонационных н ...

Нанокомпозиционные покрытия и технологии в микроэлектро...

Нанокомпозиционные покрытия и технологии в микроэлектронике В монографии обобщены результаты исследований закономерностей осаждения тонких нанокомпозиционных покрытий различной природы, наносимых на кристаллы, рабочие поверхности технологической оснастки, используемой при производстве изделий микроэлектроники, и и ...

Нарадзілася я на Палессі...» : фальклорна-этнаграфічная...

Нарадзілася я на Палессі...» : фальклорна-этнаграфічная спадчына. Яленская, Э. Кніга ўпершыню знаёміць беларускага чытача з фальклорна-этнаграфічнай спадчынай яскравага прадстаўніка беларускага народазнаўства Эмы Яленскай (1864–1919). У гэта выданне ўвайшоў яе грунтоўны нарыс «Вёска Камаровічы ў Мазырскім павеце», дзе дэталёва раска ...

Народ і вайна. Тычына, М. А.

Народ і вайна. Тычына, М. А. Манаграфія прысвячаецца 70-годдзю з Дня Вялікай Перамогі над фашызмам у Вялікай Айчыннай вайне. У цэнтры ўвагі аўтара – праблема «Народ і вайна», адлюстраванне Вялікай Айчыннай вайны ў народнай памяці і ў беларускай літаратуры, мастацкія асаблівасці эстэ ...

Народнае дойлідства. Лакотка, А. І.

Народнае дойлідства. Лакотка, А. І. У кнізе ў папулярнай форме расказваецца пра народную архітэктуру: гісторыю і асаблівасці беларускіх паселішчаў (вёсак, мястэчак, гарадоў), даецца апісанне традыцыйнага жылля, цэркваў, гаспадарчых і грамадскіх пабудоў. Прасочваецца сувязь народнага дойлідс ...

Народнае мастацтва. Сахута, Я. М.

Народнае мастацтва. Сахута, Я. М. Выданне ў даступнай, папулярнай форме асвятляе адзін з важнейшых відаў традыцыйнай культуры Беларусі – народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, мастацкія рамёствы і промыслы. Разглядаюцца набыткі і традыцыі мастацкай апрацоўкі дрэва, ганчарства, тэкстыл ...

Категория:Книжные издания

Народная проза Акцябршчыны. Серыя "Фальклор нашага краю...

Народная проза Акцябршчыны. Серыя "Фальклор нашага краю" Зборнік прадстаўляе сабой сучасныя запісы (2004-2016 гг.) народнай прозы Акцябрскага раёна Гомельскай вобласці, гістарычна Рудабельскага краю. Кніга прэзентуе ўсе вядомыя жанры народнай прозы і розныя жанравыя разнавіднасці казкі, наратывы народнай ...

Народны летапіс Вялікай Айчыннай вайны: успомнім усіх! ...

Народны летапіс Вялікай Айчыннай вайны: успомнім усіх! Кн. 1 У выданні прадстаўлены ўспаміны і дакументальныя матэрыялы, сабраныя ў Інстытуце гісторыі НАН Беларусі ў рамках ініцыяванай Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі ўсебеларускай акцыі «Народны летапіс Вялікай Айчыннай вайны: успомнім усіх!». Разлічана на ш ...

Нарысы беларускай мiфалогіі

Нарысы беларускай мiфалогіі У кнiзе аналiзуецца мiфалогiя беларускага народа i яе адлюстраванне ў разнастайных вiдах i жанрах традыцыйнай вуснапаэтычнай творчасцi. Разгледжаны жанравыя асаблiвасцi, iдэйна-тэматычны змест. Прызначаецца для работнiкаў навуковых i культурна-асветных у ...

Категория:Каталог

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культур...

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст. Кн. 1. Матэрыяльная культура У трэцім томе выдання «Нарысы гісторыі культуры Беларусі» разглядаюцца асаблівасці эвалюцыі культуры беларускага сяла. Кніга першая прысвечана матэрыяльнай культуры, складаецца з адзінаццаці раздзелаў, у якіх асвятляюцца адметныя рысы сельскай архітэктуры ...

Категория:Книжные издания

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культур...

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст. Кн. 2. Духоўная культура Другая кніга трэцяга тома выдання «Нарысы гісторыі культуры Беларусі» прысвечана духоўнай культуры беларускага сяла, складаецца з больш чым дваццаці раздзелаў, у якіх разглядаюцца археалагічныя культавыя помнікі дахрысціянскага перыяду, міфы пра чараўніко ...

Категория:Книжные издания