НОВЫЕ ИЗДАНИЯ МЕСЯЦА


АДРЕС И КОНТАКТЫ

  • Ул. Ф. Скорины, 40,
    220141, г. Минск, Беларусь
  • +375 17 369 94 02 (приемная)
    +375 17 396 83 27, 370 64 17
    (отдел реализации и маркетинга)
  • +375 17 267 03 74 (производственно- технический отдел)
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Ваши Материалы

Лавіся, рыбка, вялікая і малая. Ненадавец, А. М.

Лавіся, рыбка, вялікая і малая. Ненадавец, А. М. У кнізе распавядаецца пра рыбалоўства на тэрыторыі беларускіх земляў, пачынаючы ад сівых стагоддзяў і заканчваючы нашымі дня­мі. Аўтары аналізуюць шматлікія гістарычныя і архіўныя звесткі, у якіх згадвалася, якую рыбу, колькі і дзе лавілі, якія вадаёмы ас ...

Категория:Книжные издания

Леанід Рахленка: нарыс творчасці

Леанід Рахленка: нарыс творчасці Кніга прысвечана творчай дзейнасці выдатнага майстра беларускай сцэны, народнага артыста СССР і БССР, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі БССР Леаніда Рыгоравіча Рахленкі, які ўсё сваё жыццё – амаль шэсць дзесяцігоддзяў – прысвяціў тэатру імя Я. Купалы. Аналізуюцц ...

Левко, А. И. Cоциокультурные предпосылки инновационного...

Левко, А. И. Cоциокультурные предпосылки инновационного развития общества: философско-методологический анализ. Издание представляет собой попытку рассмотреть диалектику сущности и существования социально-культурной реальности как основного источника инновационного развития общества. Излагаются результаты исследования рациональной и иррациональной составляющих этог ...

Категория:Книжные издания

Легенды старых млыноў. Ненадавец, А. М.

Легенды старых млыноў. Ненадавец, А. М. Кніга прысвечана гісторыі ўзнікнення і развіцця млынарства на Беларусі. Разглядаюцца і аналізуюцца працы папярэдніх даследчыкаў гісторыі і традыцый гэтага промыслу. Падкрэсліваецца, што ў народным асяроддзі млынары, хоць рабілі толькі добрую справу, часта ...

Лексіка старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы XIV ...

Лексіка старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы XIV – сярэдзіны XVI ст. У манаграфіі ўпершыню ў айчынным мовазнаўстве паказана станаўленне і функцыянаванне слоўнікавага складу старабеларускай мовы з улікам жанрава-стылявой прыналежнасці помнікаў і часу іх стварэння (XIV – сярэдзіна XVI ст.). Вынікі даследавання і багаты факты ...

Летапіс жыцця і творчасці Аркадзя Куляшова. 2-е выданне

Летапіс жыцця і творчасці Аркадзя Куляшова. 2-е выданне Манаграфія ахоплівае ўсе бакі шматграннай жыццёвай і творчай дзейнасці народнага паэта Беларусі Аркадзя Куляшова. Сабраныя, вывучаныя і пададзеныя ў храналагічнай паслядоўнасці дакументальныя факты падмацаваны цытатамі з выступленняў, артыкулаў самога піс ...

Летапіс жыцця і творчасці Івана Пятровіча Шамякіна. Муш...

Летапіс жыцця і творчасці Івана Пятровіча Шамякіна. Мушынскі, М. І. «Летапіс жыцця і творчасці Івана Пятровіча Шамякіна» змяшчае разнастайны матэрыял, які ахоплівае ўвесь перыяд дзейнасці — творчай, грамадскай, навукова-прапагандысцкай, арганізацыйнай, што істотна паглыбляе і пашырае ранейшыя ўяўленні пра маштаб асобы піс ...

Летапіс жыцця і творчасці Якуба Коласа

Летапіс жыцця і творчасці Якуба Коласа Кніга пабудавана на дакументальнай аснове. У храналагічнай паслядоўнасці ўзнаўляецца шматгранная літаратурна-творчая, грамадска-палітычная, культурна-асветніцкая, навуковая дзейнасць Я. Коласа, яго праца як перакладчыка, педагога, аднаго з арганізатараў л ...

Летапісы і хронікі Вялікага Княства Літоўскага (ХV–XVII...

Летапісы і хронікі Вялікага Княства Літоўскага (ХV–XVII стст.) У кнізе прадстаўлена навуковае каментаванае выданне старабеларускіх летапісаў і хронік, ажыццёўленае на старабеларускай мове: “Летапісу вялікіх князёў літоўскіх”, “Хронікі Вялікага Княства Літоўскага і Жамойцкага”, “Хронікі Быхаўца” і Баркулабаўскага лета ...

Категория:Книжные издания

Летопись памяти поколений: мемориальная архитектура Бел...

Летопись памяти поколений: мемориальная архитектура Беларуси. Сардаров, А. С. Мемориальная архитектура увековечивает память о людях, верованиях, знаменательных событиях и местах. С древнейших времен в разных странах мира возводились памятники, монументы и храмы. В этих объектах соединялись различные виды изобразительных искусств и ...

Категория:Книжные издания

Летуценнасць і вялікія здзяйсненні : успаміны пра Івана...

Летуценнасць і вялікія здзяйсненні : успаміны пра Івана Якаўлевіча Навуменку Кніга ўспамінаў прысвечана Івану Якаўлевічу Навуменку (1925–2006). Народны пісьменнік Беларусі, акадэмік НАН Беларусі, доктар філалагічных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі БССР, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Якуба Коласа, ён унёс вялікі ўк ...

Линейные системы с квазидифференцируемыми коэффициентам...

Линейные системы с квазидифференцируемыми коэффициентами: управляемость и наблюдаемость движений Дано систематическое применение техники квазидифференцирования в задачах наблюдения и управления линейных нестационарных систем обыкновенных дифференциальных уравнений, что привело к новым, более сильным по сравнению с известными, условиям наблюдаемости и ...

Литейные сплавы и технологии

Литейные сплавы и технологии В монографии изложены физико-механические и технологические свойства современных литейных конструкционных сплавов, их составы, технологические процессы плавки и внепечной обработки, а также актуальные вопросы теории и практики производства и применения от ...

Лихенобиота усадебных парков Минской области. Яцына, А....

Лихенобиота усадебных парков Минской области. Яцына, А. П. В монографии представлены результаты многолетних исследований лихенобиоты 30 усадебных парков Минской области. Составлен аннотированный список, проведен таксономический, эколого-субстратный и созологический анализ изученной лихенобиоты. Выявлены охраняемы ...

Категория:Книжные издания

Лишайники еловых лесов Беларуси. Белый, П. Н.

Лишайники еловых лесов Беларуси. Белый, П. Н. В монографии обобщены результаты многолетнего комплексного изучения лихенобиоты, описано видовое разнообразие лишайников еловых лесов Беларуси. Впервые для ельников указано более 100 видов лишайников. Обобщены данные видового состава эпифитного лишайников ...

Лінгвістычны мікраатлас Тураўшчыны

Лінгвістычны мікраатлас Тураўшчыны У кнізе падаецца моўны матэрыял, сабраны ў населеных пунктах культурна-гістарычнага і прыродна-геаграфічнага рэгіёна Тураўшчыны і яго праекцыя на картах мікраатласа. Цэнтральнае становішча Тураўшчыны ў межах Беларускага Палесся дазваляе прасачыць яго сувя ...

Літаратура Беларусі ХІХ стагоддзя: анталогія

Літаратура Беларусі ХІХ стагоддзя: анталогія Анталогія з’яўляецца адным з самых поўных выданняў, прысвечаных перыяду станаўлення новай беларускай літаратуры, які прыпадае на ХІХ ст.У яе ўключаны лепшыя ўзоры мастацкага слова пісьменнікаў, жыццёвы шлях якіх непасрэдна звязаны з Беларуссю, а творчасць ...

Категория:Книжные издания

Літаратура пераходнага перыяду: тэарэтычныя асновы гіст...

Літаратура пераходнага перыяду: тэарэтычныя асновы гісторыка-літаратурнага працэсу У кнізе тэарэтычна асэнсоўваецца феномен пераходнага перыяду ў сучасным літаратурным працэсе, эпоха кардынальных змен у жыцці беларускага соцыума, выяўляюцца глыбінныя зрухі ў мастацкім мысленні і вызначаецца напрамак развіцця нацыянальнай культуры і літа ...

Категория:Каталог

Літаратура як мастацтва: камунікатыўнасць, інтэрмедыяль...

Літаратура як мастацтва: камунікатыўнасць, інтэрмедыяльнасць, наратыўнасць У кнізе літаратура разглядаецца як састаўная частка агульнага мастацкага культуратворчага працэсу, у цесным узаемадзеянні з іншымі відамі мастацтва. Вылучаюцца тры асноўныя напрамкі даследавання феномена мастацкасці літаратуры, звязаныя між сабой па прынц ...

Літаратура. Гісторыя. Свядомасць : гісторыка-літаратурн...

Літаратура. Гісторыя. Свядомасць : гісторыка-літаратурны нарыс. Гніламедаў, У. В. Кніга прысвечана аналізу вызначальных праблем айчыннай літаратуры ў цеснай сувязі з вядучымі парадыгмамі сацыяльна-гістарычнага развіцця і працэсам фарміравання нацыянальнай свядомасці беларускага народа. Па-новаму, у сучаснай «оптыцы» асвятляюцца шматлік ...

Категория:Книжные издания